Certificaten | Start eigen uitzendbureau

Certificaten

Nederlandse Franchise Vereniging

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie van franchisegevers in Nederland. De hoofddoelstelling van NFV is het bevorderen van een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en groei van Franchising in Nederland. Met en voor alle leden hanteert NFV een transparant en betrouwbaar toelatingsbeleid, voeren zij actief lobby, delen ze specifieke branchekennis en treden ze op als gesprekspartner voor politiek en media.  

Lees op de website van NFV meer informatie. 


Algemene Bond Uitzendondernemingen

De ABU staat voor de Algemene Bond Uitzendondernemingen en is al meer dan 60 jaar dé belangenbehartiger van de payroll- en uitzendondernemingen in Nederland. Met meer dan 500 leden vertegenwoordigt deze brancheorganisatie meer dan 65 procent van de markt. ABU helpt uitzendondernemingen en payrollbedrijven die lid zijn om uitzendwerk en payrolling van waarde te laten zijn voor de maatschappij. 

Het ABU-keurmerk is een stempel van professionaliteit binnen de arbeidsbemiddelingsbranche. Daarmee is het uitzendbureau aantrekkelijker voor opdrachtgevers en toegankelijk voor méér opdrachtgevers. 

Lees op de website van ABU hier meer informatie over.


VCU

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid (VG) Checklist Uitzendkrachten. Met een VCU-certificaat laat u zien dat onze franchise uitzendorganisaties veilig en gezond werken belangrijk vindt. Het VCU-certificaat is het bewijs dat u uw VG-beheersysteem op orde heeft en dus voldoet aan gestelde eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid. 

Het VCU certificaat is direct op te vragen via deze link.


Anti discriminatie statement

De Flexibility Groep levert met al haar labels een actieve en positieve bijdrage aan de arbeidsmarkt. Diversiteit in de breedste zin van het woord is daarbij onmisbaar. Bij onze werving en selectie kijken we naar vaardigheden, competenties en intrinsieke motivatie en zo vinden we voor elke vacature de beste kandidaat. Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit spelen hierbij geen rol. 

Download het volledige statement hier: Antidiscriminatiestatement Flexibility Groep 


Privacy statement

De Flexibility groep is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. 

Lees de privacy statement hier.